banner
#

فناوری افزایش کارایی فسفر (IPE)

  • بدون دیدگاه
  • 2 دقیقه

 

فسفر نقش اساسی در رشد و نمو گیاه ایفا می کند و به عنوان عنصری ضروری برای گیاهان تلقی می شود. کمک به گلدهی و تکمیل فاز زایشی گیاه ، شرکت در فرآیندهای تولید انرژی در گیاه ، ریشه زایی و بهبود عملکرد ریشه از جمله وظایف حیاتی فسفر در گیاهان می باشد.

تغییر و تبدیلات اشکال مختلف فسفر در خاک و جذب آن توسط گیاه یکی از چالشهای مربوط به تغذیه گیاهان می باشد. بهترین رنج اسیدیته خاک برای جذب فسفر توسط گیاه پی اچ بین 6 تا 7 می باشد. کاهش پی اچ به زیر 6 و اسیدی شدن خاک موجب پیوند فسفر با آلومینیوم و آهن موجود در خاک شده و دسترسی این عنصر را برای گیاه کاهش می دهد از طرف دیگر افزایش پی اچ خاک به بالاتر از 7 موجب پیوند و تثبیت فسفر توسط کلسیم خاک و تبدیل فسفر به اشکال غیرقابل جذب می شود. این پدیده موجب کاهش کارایی فسفر و کودهای فسفره در خاکهای آهکی و قلیایی که گستره وسیعی از خاکهای ایران را تشکیل می دهد، می شود. 

روشهای مختلفی برای افزایش کارایی فسفر در خاکهای آهکی و قلیایی استفاده می شود. جایگذاری کود در نزدیکی ریشه ، استفاده از باکتری های حل کننده فسفات و تزریق ترکیبات اسیدی به آب آبیاری از آن جمله می باشد. شرکت ونی پرن هلند با ارائه فناوری نوین افرایش کارایی فسفر(increase phosphorus efficiency) گام بلندی در راستای حل این چالش برداشته است. 

IPE ترکیب شیمیایی منحصر به فردی می باشد که به طرق مستقیم و غیرمستقیم به افزایش جذب فسفر توسط گیاه کمک می کند:

1) جذب کلسیم محلول در خاک و در نتیجه تثبیت نشدن فسفر توسط کلسیم

2) شکستن پیوند کلسیم - فسفر و آزاد شدن فسفر موجود در خاک

3)افزایش دسترسی عناصر میکرو به دلیل خنثی شدن اثر کلسیم در خاک

4) بهبود ساختار ذرات خاک 

 

با توجه به مطالب گفته شده اضافه شدن ترکیب IPE  به کودهای NPK به شدت کارایی آنها را افزایش داده و حتی می تواند صرفه جویی معنی داری در مصرف کودهای فسفر ایجاد کند. کودهای 20-13-20 و 13-40-13 ترکیباتی از شرکت ونی پرن هستند که IPE به آنها اضافه شده و در سبد کودی رهااندیش کاوان قرار دارد. 

دیدگاه خود را در مورد این مطلب بنویسید
لطفا صبر کنید