هفتمین همایش روز مزرعه شرکت گل سم گرگان

 

هفتمین همایش روز مزرعه شرکت گل سم گرگان

هفتمین همایش "روز مزرعه گل سم گرگان" در تاریخ 98/4/29 باحضور 260 نفر از فعالان کشاورزی اعم از مدیران دولتی بخش کشاورزی، توزیع کنندگان صنف بذر از سراسر کشور، کشاورزان پیشرو و کارشناسان بخش کشاورزی برگزار شد .
12:1:9 1398/5/15