برگزاری کارگاه آموزشی محصولات بیولوژیک شرکت گل سم گرگان در گرگان 8 مهر 98

 

برگزاری کارگاه آموزشی محصولات بیولوژیک شرکت گل سم گرگان در گرگان 8 مهر 98

باحضور حدود 70 نفر از کارشناسان حفظ نباتات وکلنیک های سراسر استان گلستان در سالن قدس جهاد کشاورزی گرگان
13:22:31 1398/7/8