تودیع آقای مهندس نوشین و معارفه آقای مهندس تابشیان به عنوان مدیر جدید بخش بذر شرکت گل سم گرگان

 

تودیع آقای مهندس نوشین و معارفه آقای مهندس تابشیان به عنوان مدیر جدید بخش بذر شرکت گل سم گرگان

در تاریخ 29 خرداد 98 طی جلسه ای از آقای مهندس نوشین مدیر سابق بخش بذر به خاطر زحمات بی دریغ ایشان طی 14 سال گذشته تجلیل به عمل آمد و آقای مهندس تابشیان به عنوان مدیر جدید بخش معرفی گردید
9:8:25 1398/7/11

تودیع آقای مهندس نوشین و معارفه آقای مهندس تابشیان به عنوان مدیر جدید بخش بذر شرکت گل سم گرگان