سمینار معرفی ارقام بذر جدید شرکت گل سم گرگان

 

سمینار معرفی ارقام بذر جدید شرکت گل سم گرگان

سمینار معرفی ارقام بذر جدید شرکت گل سم گرگان در تاریخ 98/4/28 در محل سالن همایش هتل استقلال تهران باحضور کشاورزان پیشرو ، توزیع کنندگان صنف بذر از سراسر کشور و کارشناسان کشاورزی برگزار شد
11:33:48 1398/5/15