برگزاری همایش مدیریت علف های هرز توسط شرکت گل سم گرگان با همکاری شرکت سینجنتا

 

برگزاری همایش مدیریت علف های هرز توسط شرکت گل سم گرگان با همکاری شرکت سینجنتا

برگزاری همایش علف های هرز با حضور جمعی از نمایندگان شرکت گل سم گرگان در استان فارس، کارشناسان سازمان حفظ نباتات در محل هتل پارک سعدی شیراز 20آبان 98
10:43:40 1398/9/12