تماس با شرکت شیمیایی گل سم گرگان

آدرس دفتر تهران : الهیه، خیابان خزر شمالی، پلاک ۱۸، شرکت شیمیایی گل سم گرگان .

کد پستی : 191۴۸۳۵۷۹۱

تلفن : 85596 021

آدرس ایمیل : golsam@golsamco.com

فکس مدیریت : 22614190 021

فکس واحد فروش و حسابداری ( بخش سم ) :

فکس واحد فروش و حسابداری ( بخش کود ) :

فکس واحد فروش و حسابداری ( بخش بذر ) :

فکس واحد فروش و حسابداری ( بخش کنترل بیولوژیک ) :


آدرس دفتر گرگان : گلستان گرگان خیابان جرجان کوچه جرجان بیستم شرکت شیمیایی گل سم گرگان

کد پستی : 4915958171

تلفن : 2150201 0173 -2137852 0173

فکس : 2150203 0173

4393218 0173 گلستان بندرگز شهرک صنعتی باغو شرکت شیمیایی گل سم گرگان.

کد پستی : 4877185531

تلفن : 34393216 017 -34393217 017

فکس مدیریت : 4393218 0173ارسال نظر و پیشنهاد