اخبار نمایشگاه های داخلی

 

حضور شرکت گل سم گرگان در سومین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران

سومین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران (9-6 بهمن 1394)
10:57:29 1394/10/29


حضور شرکت گل سم گرگان در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی کشاورزی اصفهان

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی کشاورزی اصفهان (14-11 بهمن ماه 1394)
11:20:39 1394/10/23


حضور شرکت گل سم گرگان در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی شیراز

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی شیراز (10-7 اردیبهشت ماه 1395)
10:21:7 1394/10/29


شرکت " گل سم گرگان " به عنوان واحد نمونه صنعتی در سال 93 برگزیده شد

تجلیل از واحد نمونه صنعتی و معدنی سال 1393 در روز صنعت و معدن
12:44:36 1394/10/29