نابواس

اطلاعات محصول
HRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHIADIMRL

A

III

2676

21 days

0.14 mg/kg b.w.

1 mg/kg

معرفی و نحوه اثر
نابواس علف كشي انتخابي و سيستميك بسيار موثر و كم‌خطر از گروه سيكلوهگزان ديون است كه توسط شركت گل سم تحت ليسانس و با استفاده از مواد اوليه ساخت شركت نيپون سودا ژاپن توليد مي شود. نابواس از طريق برگ‌ها جذب و با جلوگيري از رشد سلول‌هاي جوان سبب از بين رفتن علف‌هاي خانواده گرامينه مي شود.
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول          اطلاعات محصول