دودين گل سم

اطلاعات محصول
FRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHIADIMRL

U4

II

1000 mg/kg

30 days

0.2 mg/kg

0.5 mg/kg

معرفی و نحوه اثر
دودين قارچ كش از گروه گوانيدين با اثر حفاظتي و تا حدودي درماني است كه با اثر سيستميك محدودي كه دارد در بافت برگ نفوذ و در برابر باران مقاوم بوده و براي كنترل بيماري هاي مختلف برگي در درختان ميوه مورد استفاده قرار مي گيرد.
موارد مصرف
محصولبیماریعامل بیماریمیزان مصرف

سیب و گلابی

لکه سیاه سیب وگلابی

Venturia inaequalis

1 کیلوگرم در هکتار

کاربرد
لکه سیاه سیب
لکه سیاه سیب
لکه سیاه سیب
لکه سیاه گلابی
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول     بروشور محصول     اطلاعات محصول