تري فلورالين گل سم

اطلاعات محصول
HRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHIADIMRL

K1

U

5000 mg/kg

30 days

0.025 mg/kg b.w.

0.01 mg/kg

معرفی و نحوه اثر
تري فلورالين علف كشي انتخابي از گروه دي نيترو آنيلين ها است كه از طريق ريشه گياهان تازه جوانه زده جذب و با جلوگيري از تقسيم سلولي از رشد ريشه‌هاي جانبي جلوگيري كرده و سبب از بين رفتن علف‌هاي هرز مي شود. به همين دليل بهتر است قبل از رويش علف‌هاي هرز استفاده شود.
اين علف كش در دنيا در بيش از 40 نوع محصول مصرف مي شود و در ايران براي پنبه، آفتابگردان، كلزا، سويا، خيار و باغات قابل مصرف است.
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول     بروشور محصول     اطلاعات محصول