آبامكتين گل سم

اطلاعات محصول
IRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHIADIMRL

6

I

10 mg/kg

21 days (citrus)

0.002 mg/kg

0.01 mg/kg

معرفی و نحوه اثر
آبامكتين حشره كش. كنه كشي است از گروه آورمكتين كه از طريق تماس و گوارشي حشرات را از بين مي برد. آبامكتين سيستميك نيست اما در بافت گياه نفوذ مي‌كند. در بدن حشرات و كنه‌ها سبب افزايش فعاليت گاباآمينو بوتريك اسيد (GABA) شده، در سيستم اعصاب اختلال ايجاد كرده و نهايتا منجر به مرگ مي شود.
موارد مصرف
محصولآفتنام علمی آفتمیزان مصرف

مرکبات

كنه زنگار(کنه نقره ای)

Phyllocoptruta oleivora

20 ميلي ليتر سم + 250 ميلي ليتر روغن در 100 ليتر

سبزي و صيفي

مگس مينوز

Liriomyza spp.

0.6 لیتر در هر هکتار

کاربرد
کنه زنگار مرکبات (کنه نقره ای)
مگس مینوز سبزی وصیفی
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول     بروشور محصول     اطلاعات محصول