دلتامترين گل سم

اطلاعات محصول
IRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHIADIMRL

3

II

135-5000 mg/kg

3 days

0.01 mg/kg b.w.

0.2 mg/kg

معرفی و نحوه اثر
دلتامترين حشره‌كشي است بسيار كارآمد از گروه پيروتيروئيدها با اثر تماسي و گوارشي است كه به صورت ضربه اي به فاصله كوتاهي پس از ورود به بدن حشرات آنها را از بين مي برد. دلتامترين چربي دوست است و به راحتي جذب بدن حشرات شده و آنها از بين مي برد. از آنجا كه اثر ضربه اي دارد حشرات را به سرعت كشته و بلافاصله پس از سمپاشي ديگر خسارتي از آفت وجود نخواهد داشت. اين سم با باز نگه داشتن كانال سديم و اختلال در سيستم مركزي اعصاب سبب مرگ حشره مي شود.
دلتامترين در عين حال كه حشره كشي قوي و موثر است سميت آن نيز براي انسان زياد نيست. دوام حشره كشي دلتامتري حدود 5 روز است و از اين رو باقيمانده طولاي روي گياه ندارد.
موارد مصرف
محصولآفتنام علمی آفتمیزان مصرف

گندم

سن هاي زیان آور

Eurygaster integriceps/ Aelia spp.

300 میلی لیتر در هکتار

سیب و سایر درختان میوه

مینوز لکه گرد سیب

Leucoptera malifoliella

0/5 لیتر در هزار لیتر آب

چغندرقند

پروانه برگخوار مصری (پرودنیا).

Spodoptera littoralis

1 لیتر در هکتار

پنبه

پرودنیا (برگخوار مصري).

Spodoptera littroralis

750 میلی لیتر در هکتار

کاربرد
سن هاي زیان آور گندم
مینوز لکه گرد سیب
لارو پروانه برگخوار مصری (پرودنیا).
پروانه برگخوار مصری (پرودنیا).
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول     بروشور محصول     اطلاعات محصول