اگزاديازون گل سم

اطلاعات محصول
HRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHIADIMRL

E

U

5000 mg/kg

30 days (rice)

0.003 mg/kg b.w.

0.1 mg/kg (rice)

معرفی و نحوه اثر
اگزاديازون علف كش تماسي و انتخابي از گروه اگزاديازول ها است كه جهت كنترل سوروف و ديگر علف هاي هرز برنج نشايي پيش از كاشت و يا پس از نشاكاري مصرف مي شود. اگزاديازون از طريق ريشه و برگ هاي گياه جوان جذب و با جلوگيري از فتوسنتز سبب نابودي آن مي شود.
اگزاديازون يكي از موثرترين و با دوام‌ترين علف‌كش‌هاي برنج است كه كمتر از بقيه علف‌كش‌هاي برنج با آب شسته مي شود. لذا مصرف آن در مزارعي كه آب آن قابل بستن نيست كارايي بهتري نسبت به ساير علف‌كش‌ها دارد.
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول     بروشور محصول     اطلاعات محصول