اولتيما

اطلاعات محصول
HRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHIADIMRL

B

U

5000 mg/kg

21days

0.02 mg/kg b.w.

-

معرفی و نحوه اثر
اولتيما علف كشي است از گروه سولفونيل اوره كه شامل دو علف كش نيكوسولفورون و ريم سولفورون است اولتيما از طريق ريشه و برگ جذب شده، به صورت سيستميك در گياه حركت كرده و با جلوگيري از فعاليت استولاكتيك سنتتاز در مريستم ها رشد سلول هاي جوان را متوقف مي سازد اولتيما به صورت انحصاري توسط شركت گل سم گرگان توليد و جهت از بين بردن علف‌هاي هرز پهن برگ و نازك برگ ذرت درايران به ثبت رسيده است.
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول     بروشور محصول