فرتي گل 20-20-20 + ريزمغذي + آمينو اسيد

فرتي گل 20-20-20 + ريزمغذي + آمينو اسيد
معرفی
كود ان پي كا فرتي گل پودري با فرمولاسيون 20-20-20 توليد شركت گل سم گرگان ، يك تركيب كودي كامل با فرمولاسيون متعادل و بالانس شده از عناصر اصلي مورد نياز گياه و عناصر ريز مغذي مي باشد كه با مقاديري از آمينو اسيدهاي ضروري غني شده است و مي تواند در قالب برنامه غذايي و هنگام فصل رشدي گياه مورد استفاده قرار گيرد . همچنين كود فرتي گل 20-20-20 توليدي شركت گل سم گرگان با مواد اوليه مرغوب از شركت يوروساليدز هلند جهت مصرف كشاورزان توليد و عرضه مي گردد .
کاربرد
كاملا قابل حل در آب
قابل استفاده به صورت محلولپاشي و كود آبياري
مناسب براي مصرف در خاك هاي شور به دليل فقدان سديم و كلر
دریافت اطلاعات محصول
گواهی ثبت     اطلاعات فنی محصول