فرتي گل 10-50-10 + ريزمغذي + آمينو اسيد

فرتي گل 10-50-10 + ريزمغذي + آمينو اسيد
معرفی
كود ان پي كا فرتي گل پودري با فرمولاسيون 10-50-10 توليد شركت گل سم گرگان ، يك تركيب كودي كامل با فرمولاسيون فسفر بالا و عناصر ريز مغذي مي باشد كه با مقاديري از آمينو اسيدهاي ضروري غني شده است و مي تواند در قالب برنامه غذايي و هنگام فصل رشدي گياه مورد استفاده قرار گيرد . همچنين كود فرتي گل 10-50-10 توليدي شركت گل سم گرگان با مواد اوليه مرغوب از شركت يوروساليدز هلند جهت مصرف كشاورزان توليد و عرضه مي گردد .
کاربرد
كاملا قابل حل در آب
قابل استفاده به صورت محلولپاشي و كود آبياري
مناسب براي مصرف در خاك هاي شور به دليل فقدان سديم و كلر
دریافت اطلاعات محصول
     اطلاعات فنی محصول