كود مايع يوني گل

كود مايع يوني گل
معرفی
كود مايع يوني گل ، تركيبي ايده آل و با فرمولاسيون منحصر به فرد از عناصر غذايي اصلي ، ريز مغذي ، اسيد آمينه و مواد تنظيم كننده رشد مي باشد كه جهت مصرف محلول پاشي برگي و در بسته بندي 1 ليتري توليد و جهت مصرف عرضه مي گردد .
کاربرد
جلوگيري از ريزش گل و ميوه
يكنواختي رسيدگي محصولات
افزايش دهنده عملكرد و بهبود كيفيت محصول
مناسب براي كشت هاي زراعي ، باغي و گلخانه اي
افزايش مقاومت گياه به تنش هاي محيطي
تركيبي ايده آل از عناصر اصلي و ريزمغذي
ايده آل جهت محلول پاشي برگي
دریافت اطلاعات محصول
     اطلاعات فنی محصول