كود مايع سوپريم 4 ويژه

كود مايع سوپريم 4 ويژه
معرفی
كود مايع سوپريم 4 تركيبي خاص از عناصر غذايي اصلي و مورد نياز گياه و همچنين عناصر ريز مغذي به همراه آمينو اسيد هاي ضروري مورد نياز گياهان است كه در بسته بندي 1 ليتري توليد و جهت مصرف كشاورزان عرضه مي گردد .
کاربرد
يكنواختي در اندازه و رنگ گيري بهتر محصول
افزايش عملكرد و بهبود در كيفيت محصول
افزايش مقاومت به استرس هاي محيطي
مناسب براي تمامي كشت هاي زراعي ، باغي و گلخانه اي
ايده آل جهت محلول پاشي برگي
دریافت اطلاعات محصول
     اطلاعات فنی محصول