كود مايع يوني كا 40

كود مايع يوني كا 40
معرفی
كود مايع يوني كا 40 ، تركيب پتاسيمي بسيار كارآمد جهت محلول پاشي هاي برگي و همچنين برطرف سازي كمبودهاي ناشي از عنصر پتاسيم مي باشد كه در بسته بندي 1 ليتري توليد شده و جهت مصرف در دسترس كشاورزان قرار مي گيرد .
کاربرد
قابليت جذب بالا توسط گياه از طريق محلو ل پاشي برگي
افزايش عملكرد بهبود كيفيت محصولات
رنگ گيري بهتر در ميوه ها و همچنين بهبود خاصيت انبارداري
افزايش مقاومت گياه در برابر تنش هاي محيطي
جهت كشت هاي زراعي ، باغي و گلخانه اي
دریافت اطلاعات محصول
     اطلاعات فنی محصول