كود مايع بوران

كود مايع بوران
معرفی
كود مايع بوران ، محصولي خاص از تركيب عنصر بر مي باشد كه با مقاديري از اسيد آمينه هاي مورد نياز گياه غني شده است و از طريق محلول پاشي برگي بسيار موثر و كارآمد مي باشد و بهترين تركيب براي برطرف سازي كمبود ناشي از عنصر بر بوده و در بسته بندي 1 ليتري توليد و عرضه مي گردد .
کاربرد
تركيبي منحصر به فرد جهت محلول پاشي برگي براي گياهان نيازمند به عنصر بر
جلوگيري از ريزش ميوه ها در درختان ميوه
افزايش رشد در لوله گرده گل ها و افزايش ميزان گرده افشاني
ارتقاي سيستم تبديل گل به ميوه ها در گياهان و اثرگذاري مستقيم در تشكيل ميوه ها
اثرگذاري مستقيم در انتقال شيره از برگ به غده و ميوه در گياهان نيازمند به عنصر بر
مناسب براي كشت هاي زراعي ، باغي و گلخانه اي
برطرف كننده و تامين كننده بر مورد نياز گياه
دریافت اطلاعات محصول
     اطلاعات فنی محصول