كود مايع كلسان

كود مايع كلسان
معرفی
كود مايع كلسان ، تركيب ويژه از عنصر كلسيم مي باشد كه با مقاديري از اسيد هاي آمينه مورد نياز گياه غني شده است و جهت برطرف سازي كمبود هاي ناشي از كلسيم مورد استفاده قرار مي گيرد . اين محصول در بسته بندي 1 ليتري توليد و در بازار عرضه مي گردد .
کاربرد
تركيبي ويژه جهت رفع كمبود كلسيم و تامين كلسيم مورد نياز گياه
بهترين گزينه جهت محلول پاشي برگي در گياهان
افزايش مقاومت دروني گياهان به برخي از بيماري ها
بهبود كيفيت ميوه ها طي محلول پاشي هاي برگي
دریافت اطلاعات محصول
     اطلاعات فنی محصول