كود مايع يوني ميكس

كود مايع يوني ميكس
معرفی
كود مايع يوني ميكس ، تركيبي منحصر بفرد از عناصر آهن ، روي ، منگنز كه با مقاديري از ديگر ريز مغذي هاي ضروري گياه و آمينو اسيد غني شده است و در محلول پاشي هاي برگي مي تواند كمبودهاي عناصر مذكور را برطرف و نياز گياه را به اين عناصر تامين نمايد . اين محصول در بسته بندي 1 ليتري توليد و در بازار عرضه مي گردد .
کاربرد
تامين كننده و برطرف كننده عناصر آهن ، روي و منگنز مورد نياز گياه
ارتقاي عملكرد و بهبود كيفيت محصولات
تركيبي ايده آل جهت محلول پاشي برگي
مناسب براي كشت هاي زراعي ، باغي و گلخانه اي
دریافت اطلاعات محصول
     اطلاعات فنی محصول