گوجه فرنگي هيبريد گلناز

گوجه فرنگي  هيبريد گلناز
توضیحات
* گوجه فرنگي با رشد محدود، جهت كشت در فضاي باز
* رقمي زودرس با عملكرد بسيار خوب
* بوته قوي با شاخ و برگ وسيع ( فاصله كشت بيش از ارقام رايج توصيه مي شود)
* ميوه گرد با سايز متوسط
* رنگ ميوه قرمز جذاب با سفتي مناسب
* وزن ميوه 180-150 گرم
* برداشت ميوه با سرگل
* متحمل به Vd, Fol1, Fol2, ToMV, TYLCV, Mi, Mj
شرکت سازنده
Huizer
اطلاعات فنی
متوسط وزن محصول
180 - 150 گرم
وضعیت بوته
بوته قوی با شاخ و برگ وسیع