پياز هيبريد ولتا

پياز هيبريد ولتا
توضیحات
* رقمي متوسط رس
* پياز روز كوتاه
* پياز به رنگ زرد طلايي
* فرم پياز گرد با گردن باريك
* داراي يكنواختي در اندازه و شكل پياز
شرکت سازنده
Graines Voltz
اطلاعات فنی
ویژگی محصول
همرسی بالا در رسیدگی محصول - قابلیت انبارداری مناسب
مقاومت ها
متحمل به Bolting و بیماری ریشه سرخی پیاز