خيار گلخانه اي هيبريد رادين

خيار گلخانه اي هيبريد رادين
توضیحات
* مناسب جهت كشت پاييزه - زمستانه
* جهت كشت به صورت تونل كوتاه و گلخانه اي
* تك گل ( 1 تا 2 گل در هر بند ) عمدتاً تك گل
* رقمي زودرس با فاصله متوسط ميان گره ها
* بوته قوي با عملكرد بالا
* ميوه شياردار به رنگ سبز تيره با فرم بازار پسند
* مقاومت نسبي به سفيدك سطحي
شرکت سازنده
Huizer