banner
علفکش آکسیال وان 5% EC
علفکش آکسیال وان 5% EC

علفکش آکسیال وان 5% EC

علف کش

10300

آکسیال وان علفکش دومنظوره جدید شرکت سینجنتا سوئیس است که قادر است علف های هرز کشیده برگ مهم گندم و اکثر علف های هرز پهن برگ گندم را یکجا کنترل نماید، لذا کشاورز را از چندین نوبت سمپاشی که هر کدام هزینه گزاف و آسیب به مزرعه را به همراه دارد معاف سازد. مقدار مصرف علفکش آکسیال وان 1/5 لیتر در هکتار است وباید زمانی مصرف شود که علف های هرز پهن برگ حداکثر 4 برگی و در حالت رشد فعال باشند. آکسیال وان هیچ گونه محدودیتی در تناوب کشت ندارد. آکسیال وان مختل کننده Accase  در کشیده برگ ها و ALS در پهن برگ ها می باشد، لذا از مصرف این سم در مناطقی که وجود مقاومت به این دو نحوه اثر به اثبات رسیده باشد، خودداری شود.